Velkommen

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for timebestilling via SMS på disse sidene. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

Time-bestilling via SMS  eller  on-line  bestilling via denne hjemmesida  kan bare  benyttes av pasienter som har sin  fastlege  på  Øvermo legesenter.

 Viktig informasjon

30. juni 2016 kl. 14:33

AKUTT-TIME/Ø-HJELPSTIME

Dersom du trenger en akuttime/ø-hjelpstime kan du ikke benytte deg av nettbestillingen.

Du må ringe oss slik av vi kan vurdere hastegrad. Eller du kan møte opp kl 08:00 for vurdering.

Dersom du bestiller på nett blir du satt opp på NÆRMESTE LEDIGE TIME.

27. juni 2016 kl. 10:47

LABORATORIET SOMMER 2016

Grunnet ferieavvikling og redusert bemanning, er laboratoriet stengt enkelte dager for pasienter uten legetime den dagen.

Informasjon om dette blir lagt ut den gjeldende dagen.

27. juni 2016 kl. 10:41

TELEFONTID

Telefontiden mellom kl 08-09 er forbeholdt bestilling av øyeblikkelig hjelp timer.

Ved fornying av resepter og rekvisisjoner pr tlf, bes dette gjøres etter kl 09.

10. september 2014 kl. 12:26

30. april 2013 kl. 10:25

Reseptbestilling

Ved reseptbestilling gør vi oppmerksom på at det går 2 dager før resepten er klar til avhenting på apotek. Dette skyldes at legene ikke er tilstede på legekontoret hver dag.

Sjekk gjerne status på dine resepter ved å klikke på understående link. 

https://www.mineresepter.no/MineResepter/velkommen.jsp

Tjenesten gir deg som har fått en eller flere elektroniske resepter (e-resepter) oversikt over dine aktive resepter, legemidler/varer du har fått utlevert hos apotek/bandasjist og antall utleveringer som eventuelt gjenstår.