Velkommen

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for timebestilling via SMS på disse sidene. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

Time-bestilling via SMS  eller  on-line  bestilling via denne hjemmesida  kan bare  benyttes av pasienter som har sin  fastlege  på  Øvermo legesenter.

 Viktig informasjon

16. september 2016 kl. 14:17

INFLUENSAVAKSINE

SETTES KL 13:30-15:15 PÅ LABORATORIET

PRIS KR.: 200,-

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

30. juni 2016 kl. 14:33

AKUTT-TIME/Ø-HJELPSTIME

Dersom du trenger en akuttime/ø-hjelpstime kan du ikke benytte deg av nettbestillingen.

Du må ringe oss slik av vi kan vurdere hastegrad. Eller du kan møte opp kl 08:00 for vurdering.

Dersom du bestiller på nett blir du satt opp på NÆRMESTE LEDIGE TIME.

27. juni 2016 kl. 10:41

TELEFONTID

Telefontiden mellom kl 08-09 er forbeholdt bestilling av øyeblikkelig hjelp timer.

Ved fornying av resepter og rekvisisjoner pr tlf, bes dette gjøres etter kl 09.

10. september 2014 kl. 12:26

30. april 2013 kl. 10:25

Reseptbestilling

Ved reseptbestilling gør vi oppmerksom på at det går 2 dager før resepten er klar til avhenting på apotek. Dette skyldes at legene ikke er tilstede på legekontoret hver dag.

Sjekk gjerne status på dine resepter ved å klikke på understående link. 

https://www.mineresepter.no/MineResepter/velkommen.jsp

Tjenesten gir deg som har fått en eller flere elektroniske resepter (e-resepter) oversikt over dine aktive resepter, legemidler/varer du har fått utlevert hos apotek/bandasjist og antall utleveringer som eventuelt gjenstår.