Senteret sitt bannerbilde

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for timebestilling via SMS på disse sidene. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

Time-bestilling via SMS  eller  on-line  bestilling via denne hjemmesida  kan bare  benyttes av pasienter som har sin  fastlege  på  Øvermo legesenter.

 

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

INFLUENSAVAKSINE

11. oktober 2017

SETTES ONSDAGER FRA KL 12.00 - 15.15 ELLER ANDRE DAGER MELLOM  KL 13:30-15:15 PÅ LABORATORIET.

PRIS KR.: 220.-

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

AKUTT-TIME/Ø-HJELPSTIME

30. juni 2016

Dersom du trenger en akuttime/ø-hjelpstime kan du ikke benytte deg av nettbestillingen.

Du må ringe oss slik av vi kan vurdere hastegrad. Eller du kan møte opp kl 08:00 for vurdering.

Dersom du bestiller på nett blir du satt opp på NÆRMESTE LEDIGE TIME.

TELEFONTID

27. juni 2016

Telefontiden mellom kl 08-09 er forbeholdt bestilling av øyeblikkelig hjelp timer.

Ved fornying av resepter og rekvisisjoner pr tlf, bes dette gjøres etter kl 09.

10. september 2014

Reseptbestilling

30. april 2013

Ved reseptbestilling gør vi oppmerksom på at det går 2 dager før resepten er klar til avhenting på apotek. Dette skyldes at legene ikke er tilstede på legekontoret hver dag.

Sjekk gjerne status på dine resepter ved å klikke på understående link. 

https://www.mineresepter.no/MineResepter/velkommen.jsp

Tjenesten gir deg som har fått en eller flere elektroniske resepter (e-resepter) oversikt over dine aktive resepter, legemidler/varer du har fått utlevert hos apotek/bandasjist og antall utleveringer som eventuelt gjenstår.