Legekontoret

Influensavaksine 2022/2023

Du må bestille time på laboratoriet her for setting av vaksine. Influensavaksinene er forbeholdt pasienter i risikogrupper, du bestiller time enten ved å ringe oss etter kl 09 eller sende e-kontakt melding. 


Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom  (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre  sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en  alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks.  personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte  kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)